Skip to main content

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site

Artikel 1 : Doel

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden is het bepalen van de gebruiksvoorwaarden van de website/onlineshop Swisschocolates.be, de applicaties en andere pagina’s op de sociale netwerken die worden beheerd door Ju & A Group bvba, de distributeur van Lindt in België, evenals de diensten die ter beschikking worden gesteld van de gebruiker.

Door zich toegang te verschaffen tot deze site, de informatie die hij bevat en de diensten die hij aanbiedt, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt hij zich ertoe ze na te leven.

Artikel 2: Uitgever van de website

De website www.swisschocolates.be wordt uitgegeven door de bvba Ju & A Group, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0721 876 869t, met maatschappelijke zetel te 16 bt 74 – Emile Jacqmainlaan – 1000 Brussel.

Directeur publicatie: Valérie Goossens

Artikel 3: Inhoud

De site geeft informatie over de producten en diensten die worden aangeboden door de Lindt boetieks in Brussel en door de online verkoopsite www.swisschocolates.be.

Ju & A Group SPRL streeft ernaar dat de inhoud van deze site correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. Ju & A Group bvba garandeert echter niet dat de inhoud van deze site juist, volledig of bijgewerkt is.

Artikel 4: Intellectuele eigendom

De site, de inhoud en alle elementen ervan, met inbegrip van foto’s en logo’s, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Société Ju & A Group SPRL de eigenaar is of toestemming heeft om ze te gebruiken, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Société Ju & A Group SPRL.

Artikel 5: Respect voor de persoonlijke levenssfeer

De persoonlijke gegevens die u aan Société Ju & A Group SPRL meedeelt, worden niet doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden.

Deze informatie zal worden gebruikt in het kader van het privacybeleid. Alle persoonlijke gegevens die u met ons deelt via het internet worden beschermd in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid. Wij nodigen u uit dit Privacybeleid aandachtig door te lezen voordat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Artikel 6 : Uw beoordelingen, opmerkingen en andere getuigenissen over onze producten

Ju & A Group SPRL verzamelt uw feedback over onze producten en diensten via ons loyaliteitsprogramma op onze sites en platforms. Opmerkingen over producten moeten eerlijk en constructief zijn. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw opmerkingen te wijzigen (lengte, spelling, enz.) en om ze te hergebruiken en weer te geven in onze marketing- of communicatiemiddelen.

Artikel 7 / Online promoties en wedstrijden

U kunt deelnemen aan promoties en wedstrijden die wij op onze Sites aanbieden, zonder enige verplichting om producten of diensten te kopen of te bestellen. De regels die van toepassing zijn op elke promotie of prijsvraag worden vermeld bij de deelnamegegevens.

Winnaars worden schriftelijk op de hoogte gesteld en ons Privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van persoonsgegevens voor het uitvoeren van promoties of prijsvragen.

Artikel 8 : Uw account bij ons

Wanneer u een account opent op onze site, bent u er verantwoordelijk voor dat de persoonlijke gegevens die u moet invoeren om uw registratie te valideren, correct, waarheidsgetrouw en actueel zijn. Als uw persoonlijke gegevens veranderen of als u uw account wilt verwijderen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar valerie.goossens@vernetgroup.eu of door ons contactformulier in te vullen.

Wanneer u zich registreert, ontvangt u een wachtwoord. Dit moet u geheim houden, want u bent als enige verantwoordelijk als u het niet vertrouwelijk houdt.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren onze diensten aan te bieden of een Account te verwijderen indien deze AV niet worden nageleefd of indien wij van mening zijn dat dit in het belang van Société Ju & A Group SPRL is.

Artikel 9 : Onze verantwoordelijkheid tegenover u

Hoewel we ernaar streven u de best mogelijke service te bieden, kunnen we niet beloven dat de diensten op onze site aan uw normen zullen voldoen, dat ze foutloos zullen zijn of dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn.

Houd er rekening mee dat sommige online aanbiedingen of nieuws die toegankelijk zijn op onze site informatie kunnen bevatten over producten of diensten die op een bepaald moment niet meer beschikbaar zijn.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn JU & A GROUP, DISTRIBUTEUR LINDT IN BELGIË, haar filialen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van elk van hen niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verwachte besparingen of gemaakte kosten), direct of indirect, voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot, gebruik van of vertrouwen op onze Sites, ongeacht of dergelijk verlies of dergelijke schade voortvloeit uit de normale gang van zaken, redelijkerwijs te voorzien is of veroorzaakt is door een fout of nalatigheid in de Sites (nalatig of anderszins).

Bovendien wijzen JU & A GROUP, DISTRIBUTEUR LINDT EN BELGIQUE, haar filialen en de directeurs, bestuurders, werknemers, aandeelhouders of agenten van elk van hen elke aansprakelijkheid af in verband met uw gebruik van of toegang tot sites van derden.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u uitdrukkelijk afstand van elke claim tegen Ju & A Group SPRL, haar filialen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van elk van hen die kan voortvloeien uit uw gebruik van of toegang tot onze site.

Artikel 10 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze AVV, evenals het gebruik van de Site, zijn onderworpen aan het Belgisch recht, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Elk geschil of vordering die voortvloeit uit deze AVV en het gebruik van de Websites zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, België. Ju&A Group bvba behoudt zich echter het recht voor om een procedure aan te spannen voor elke bevoegde rechtbank.

Deze Site wordt beheerd door en onder toezicht van Ju & A Group bvba, Lindt-distributeur in België Emile Jacqmainlaan 16 BT 74, 1000 Brussel.

Indien u vragen hebt over deze Voorwaarden, gelieve ons te contacteren via ons online formulier of schrijf ons op bovenstaand adres Ju & A Group bvba, Emile Jacqmainlaan 16 BT 74.


HULP NODIG ?

ONZE ENGAGEMENTEN

Met zorg verpakt

Om ervoor te zorgen dat uw favoriete Lindt pralines in heerlijke staat aankomen, bereiden en verpakken wij uw bestelling met zorg, binnen 2 dagen, vanuit de Brusselse boetieks.

Kwaliteit

Sinds 1845 worden Lindt pralines gemaakt met een ongeëvenaarde expertise en ingrediënten van de hoogste kwaliteit.

Nabijheid

Uw pralines rechtstreeks gemaakt en geleverd vanuit de Lindt boetieks in België - Gratis levering in België voor bestellingen boven €45

VOLG ONS

BETAALMIDDELEN

Mini Cart 0

Votre panier est vide