Skip to main content

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “AV” genoemd) zijn van toepassing op bestellingen die door eender welke persoon (hierna de “Klant” genoemd) geplaatst worden op de website www.swisschocolates.be (hierna de “Site” genoemd) van de Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique in België, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 16, bt 74, 1000 Brussel, BTW-nr. 0721 876 869.

De Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle online bestellingen die op de Site worden geplaatst. Geen enkele andere bijzondere voorwaarde van de Klant heeft voorrang (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan van deze voorwaarden).

De GCS kunnen worden gewijzigd. De GCS die van toepassing zijn op bestellingen die op de Site worden geplaatst, zijn de GCS die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt afgerond door de Klant.

Het plaatsen van een bestelling voor producten die te koop worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van de AV.

Vragen over de kenmerken en de kwaliteit van de producten die op de Site worden verkocht, evenals over de voedingswaarde ervan, kunnen worden gericht aan de Consumentenservice:

– per post naar Société Ju & A Group SRL, La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique, gevestigd te Emile Jacqmainlaan 16, bt 74, 1000 Brussel

– via het contactformulier op de site

– per e-mail valerie.goossens@vernetgroup.eu

Vragen of klachten met betrekking tot de algemene voorwaarden van bestellingen en bestellingen geplaatst door de Klant op de Site kunnen worden gericht via het contactformulier.

2. Verbinding maken met de site

Om een bestelling te plaatsen, kan de Klant ofwel een account aanmaken op de Site alvorens een bestelling te plaatsen, ofwel een bestelling plaatsen zonder een account aan te maken en de Site gebruiken als Bezoeker.

Wanneer de Klant een account aanmaakt, geeft hij zijn naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres op en kiest hij een wachtwoord. Deze gegevens worden vervolgens geregistreerd door Ju & A Group SPRL, de distributeur van Lindt in België. Zijn e-mailadres wordt zijn identificatiecode. De Klant kan vervolgens met zijn login en wachtwoord toegang krijgen tot zijn account, bestellingen plaatsen en de geschiedenis van de geplaatste bestellingen raadplegen. Met de identifiers die de Klant bij het inloggen heeft vastgelegd, kan hij op elk moment zijn gegevens opvragen en wijzigen.

Wanneer de Klant de Site als Bezoeker gebruikt, deelt hij/zij bij elke bestelling zijn/haar naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres mee.

In beide gevallen moet de Klant de exacte en volledige informatie verstrekken die nodig is om zijn bestelling te verwerken. De bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens van de Klant worden verzekerd door Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique, in overeenstemming met § 10 van deze AV en haar Privacy Policy.

3. Producten en beschikbaarheid

Op de Site biedt de Vennootschap Ju & A Group BVBA, Verdeler Lindt en Belgique, de volgende drie (3) categorieën van producten te koop aan:

– chocolaatjes verpakt in doosjes, zakjes, doosjes of andere ;

– voorwerpen zoals tassen, schorten, knuffels of andere (de “Accessoires”);

– samenstellingen die zowel chocolade als accessoires bevatten (de “Samenstellingen”).

De producten die op de site te koop worden aangeboden, worden gepresenteerd met hun essentiële kenmerken (prijs inclusief btw, nettogewicht, ingrediënten, foto) zodat de klant over zoveel mogelijk informatie beschikt voordat hij een bestelling plaatst. Deze informatie is niet contractueel. Verschillende van onze producten bevatten allergenen zoals noten, lai, soja, eieren, sesam, gluten, tarwe en pinda’s. Meer informatie is verkrijgbaar in onze winkels in Brussel.

De foto’s die de producten illustreren zijn niet contractueel bindend. Kleine variaties in de presentatie van de producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique en hebben geen invloed op de geldigheid van de verkoop.

De op de Site voorgestelde productaanbiedingen zijn geldig zolang ze online staan, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van de producten van de BVBA Groep Ju & A, zal de BVBA Groep Ju & A, Verdeler Lindt en Belgique de Klant per e-mail of telefonisch verwittigen binnen de twee (2) werkdagen volgend op de bestelling. De Société Ju & A Group SPRL, Verdeler Lindt en Belgique kan de Klant een product aanbieden dat kwalitatief en prijstechnisch gelijkwaardig is aan het niet beschikbare product. Indien deze oplossing de Klant niet bevalt, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de bankrekening van de Klant niet gedebiteerd.

4. Bestelling

De Klant verbindt zich ertoe het bestelformulier nauwkeurig in te vullen en de verschillende rubrieken in te vullen die nodig zijn om de bestelling te plaatsen (factuuradres, leveringsadres, betalingswijze, …). De Klant verbindt zich ertoe de juistheid van de verstrekte persoonlijke gegevens te garanderen. De Klant kan op elk moment de inhoud van zijn winkelmandje en de op het bestelformulier ingevulde gegevens wijzigen, met name om eventuele invoerfouten te corrigeren, zolang hij zijn bestelling niet heeft gevalideerd door op “Bestelling plaatsen” te klikken. Zodra de Klant op de knop “Bestelling plaatsen” klikt, verbindt hij zich ertoe de producten in zijn winkelmandje te kopen.

Zodra de Klant zijn online bestelling heeft afgerond, wordt hem een e-mail gestuurd waarin de essentiële informatie van de bestelling wordt samengevat. De bankrekening van de Klant zal pas gedebiteerd worden nadat de bestelling gevalideerd werd door La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique (de Klant kan op verzoek een factuur ontvangen per e-mail naar valerie.goossens@vernetgroup.eu).

5. Herroepingsrecht

Overeenkomstig boek VI van het Wetboek van economisch recht bestaat er geen herroepingsrecht voor voedingsproducten, bederfelijke waren en chocoladeproducten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd. Alle aankopen zijn dus definitief en worden niet teruggenomen door Ju & A Group SPRL, Lindt Distributeur in België.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Op de Site worden de prijzen aangeduid in euro, inclusief alle taksen en exclusief leveringskosten (zie artikel 7).

De bvba Ju & A Group, verdeler van Lindt en Belgique kan op elk moment de prijzen die van toepassing zijn op de producten aanpassen of wijzigen. De prijzen zijn echter gegarandeerd zodra de Klant de producten in zijn winkelmandje plaatst. De Klant kan alleen online betalen met een creditcard.

De gegevens worden door de Klant ingevoerd op het beveiligde bankplatform INGENICO ePayments met SSL-coderingstechnologie, waardoor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de ingevoerde gegevens en tijdens de transactie worden gegarandeerd.

De bestelling is pas effectief na autorisatie van de transactie door de betalingscentra van de bank en validatie van de betaling door Ju & A Group SPRL, distributeur van Lindt in België. Om geregistreerd te worden, moet de bestelling volledig betaald zijn. Onbetaalde bestellingen kunnen niet worden geleverd. Houd er rekening mee dat uw creditcard onmiddellijk wordt gedebiteerd op het moment van de transactie.

De factuur die overeenkomt met de bestelling van de Klant wordt per e-mail verstuurd en is ook online beschikbaar op de account van de Klant. Op verzoek van de Klant kan de factuur ook per afzonderlijke post worden verzonden.

7. Levering

7.1 Algemene informatie

De vennootschap Ju & A Group SRL, La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique, verbindt zich ertoe, na bevestiging van de bestelling, de bestelling te verwerken en te leveren op het door de Klant opgegeven leveringsadres, volgens het door de Klant gekozen vervoermiddel. De Société Ju & A Group SPRL, Verdeler Lindt en Belgique zal instaan voor de goederen tot op de plaats van levering. Het is de verantwoordelijkheid van de bestemmeling om het pakket te controleren in aanwezigheid van de bezorger. Elke anomalie bij de levering moet schriftelijk genoteerd worden op de leveringsbon in aanwezigheid van de vervoerder. De Klant beschikt over een termijn van drie (3) dagen (feestdagen niet meegerekend) vanaf de ontvangst van de producten om de vervoerder een aangetekende brief te sturen met een beschrijving van de vastgestelde schade. In geval van klacht tegen de vervoerder moet de Klant La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de producten op de hoogte brengen.

7.2 Verpakking

Alle pakketten worden verpakt door de bvba Société Ju & A Group, La Société Ju & A Group, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique, rechtstreeks in de Lindt boetieks in Brussel en in gesloten verpakkingen aangepast aan de vereisten van het transport.

7.3 Leveringsadres

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Dit kan het adres van de Klant zijn of het adres van een derde, bijvoorbeeld voor de levering van een cadeaubestelling. In dit geval geeft de Klant zijn of haar eigen gegevens op voor het factuuradres. De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie die bij de bestelling wordt verstrekt, juist is. In geval van een fout in de gegevens van de bestemmeling, kunnen Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om het pakket bij de bestemmeling te leveren. De omleiding van het pakket naar een andere bestemmeling of naar een nieuw leveringsadres zal aan de Klant gefactureerd worden.

7.4 Mogelijke leveringsplaatsen

De leveringen gebeuren uitsluitend in België en op het Europese vasteland.

7.5 Leveringstermijnen

De bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt en geleverd door Ju & A Group SPRL, Verdeler Lindt en Belgique. Ju & A Group SPRL, Verdeler Lindt en Belgique streeft ernaar om de bestellingen te leveren binnen de termijn die in de individuele orderbevestiging wordt meegedeeld. Elke vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding. Foutieve leveringsadressen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die aan de Gebruiker zullen worden doorgerekend.

Om de Klanten een optimale productkwaliteit te garanderen, kan de verzending van de bestellingen in de zomer en in periodes met hoge temperaturen (>22°C) uitgesteld worden en wordt deze uitgevoerd wanneer de temperaturen gedaald zijn. Hierdoor wordt een optimale kwaliteit van de Lindt producten gewaarborgd en wordt voorkomen dat deze tijdens het transport door warmte worden aangetast. De klant wordt uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van dit uitstel alvorens de bestelling te bevestigen. In geval van hoge temperaturen behoudt La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgiques zich het recht voor om, met instemming van de Klant, een verzending uit te stellen of te annuleren, met name in geval van een hittegolf.

In dergelijke gevallen wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld tijdens het bestelproces of via e-mail.

De standaard levertijd bedraagt 2 tot 5 werkdagen voor België (maandag tot vrijdag) vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst, met uitzondering van perioden met hoge temperaturen, en 1 week voor Europa.

Niettegenstaande het bovenstaande

– voor bestellingen van meer dan 25 kg die een langere voorbereidingstijd vereisen, en

De Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren. In dit geval bedraagt de maximale leveringstermijn dertig (30) dagen vanaf het plaatsen van de bestelling.

Wegens de eindejaarsfeesten, Pasen en uitzonderlijke omstandigheden die een beperking van de activiteiten van de postdiensten met zich meebrengen, kunnen de leveringstermijnen van de bestellingen uitzonderlijk verlengd worden, zonder de periode van dertig (30) dagen vanaf het plaatsen van de bestelling te overschrijden.

7.6 Verzendkosten

De verzendkosten bedragen €5 voor België voor bestellingen tot 20 kilo. Ze kunnen afhankelijk zijn van het gewicht en het aantal pakketten.

Voor alle bestellingen van meer dan €45,00 is de levering in België gratis.

Hieronder vindt u de verzendkosten die van toepassing zijn op alle bestellingen die op de site worden geplaatst. Deze kosten zijn inclusief alle belastingen.

België: €5

Nederland: €10

Duitsland: €15

Oostenrijk: €15

Andere Europese landen: €25

Oostenrijk

Denemarken

Bulgarije

Spanje

Estland

Finland

Griekenland

Hongarije

Ierland

Italië

Letland

Litouwen

Polen

Portugal

Slowakije

Slovenië

Zweden

Tsjechië

Voor alle bestellingen boven €95,00 is de levering binnen Europa (exclusief België) gratis.

De Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique is niet verantwoordelijk voor het mislukken van de levering indien de koper een foutief of verouderd adres opgeeft, indien er niemand aanwezig is op het door de koper opgegeven adres.

7.7 Te late levering

Vragen over te late levering kunnen worden gesteld :

– via het contactformulier ;

– per e-mail aan valerie.goossens@vernetgroup.eu.

De Klant kan eveneens de annulering van zijn bestelling vragen in geval van laattijdige levering, indien na een schriftelijke aanmaning van de Klant aan de vennootschap Ju & A Group SPRL, de vennootschap Ju & A Group SPRL, de distributeur Lindt en Belgique, deze laatste niet in staat is geweest om te leveren binnen de zeven (7) dagen na de aanmaning, tenzij de laattijdige levering te wijten is aan overmacht. De Vennootschap Ju & A Group BVBA, De Vennootschap Ju & A Group BVBA, Verdeler Lindt en Belgique zal dan overgaan tot de terugbetaling van de prijs van het bestelde product ten laatste binnen de dertig (30) dagen volgend op haar verzoek.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 7.5 hierboven, zullen voor leveringen met betrekking tot :

worden enkel leveringen na de maximumtermijn van dertig (30) dagen bedoeld in artikel 7.5 als laattijdige leveringen beschouwd.

De Vennootschap Ju & A Group BVBA, De Vennootschap Ju & A Group BVBA, Distributeur Lindt en Belgique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging die te wijten is aan overmacht of aan een fout of een weglating in het door de Klant opgegeven leveringsadres.

7.8 Afwezigheid van de ontvanger op het moment van levering

Als de ontvanger of een persoon die de producten in ontvangst kan nemen afwezig is op het moment van levering, laat de vervoerder een afleveringsbewijs achter op het door de Klant opgegeven afleveradres. Dit bericht vermeldt een vertegenwoordiging de volgende dag of nodigt de Klant uit om de producten binnen een termijn van vijftien (15) dagen af te halen op een specifiek afhaalpunt. In geen enkel geval kan Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering of een verslechtering van de producten als gevolg van hun laattijdige ophaling bij de vervoerder.

8. Garanties

De houdbaarheidsdatum (DLUO) van de LINDT pralines staat vermeld op elk product dat chocolade bevat. De gemiddelde resterende houdbaarheid van de geleverde producten is twee (2) tot vijf (5) maanden.

Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique garandeert de kwaliteit en de versheid van haar producten op voorwaarde dat ze bewaard worden op een koele plaats (tussen 14 en 18°C), beschermd tegen licht.

De Vennootschap Ju & A Group SPRL, Verdeler Lindt en Belgique nodigt de Klant uit om de geleverde goederen bij ontvangst te controleren en ze te vergelijken met zijn bestelling.

Alle klachten moeten binnen een termijn van maximum 3 dagen na ontvangst bij de NV Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgiquede Belgique, boulevard Emile Jacqmain 16, bt 74 à 1000 Bruxelles, N° TVA 0721 876 869.cette réclamation devra comporter le maximum de justificatifs pour démontrer le préjudice subi.

In het geval van een defect product of een niet-conforme bestelling, heeft de Klant het recht om te eisen dat het product wordt vervangen door Ju & A Group SPRL, de Lindt Distributeur in België. Indien de vervanging van het bestelde product door een identiek product onmogelijk is, of niet kan worden uitgevoerd door La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique binnen één (1) maand na de klacht van de Klant, kan de Klant ofwel het gebrekkige product of de niet-conforme bestelling terugsturen en een terugbetaling (inclusief leveringskosten) bekomen, ofwel genieten van een prijsvermindering na analyse en aanvaarding van de klacht door La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique.

In geval van terugbetaling moet het artikel binnen de 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden naar La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique. De Klant moet het artikel in zijn originele verpakking of in een andere verpakking die de veiligheid van het transport garandeert, samen met een kopie van de factuur, terugsturen naar het volgende adres:

Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgiqued. boulevard Emile Jacqmain 16, bt 74

1000 Brussel

Indien de Klant opteert voor de vermindering van de aankoopprijs, behoudt hij het product en zal La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique hem het bedrag van de overeengekomen vermindering terugbetalen, door het crediteren van de kaart die gebruikt werd voor de online betaling van de bestelling (beveiligde transactie), binnen de zeven (7) dagen.

9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique tot de volledige betaling van de aankoopprijs. De risico-overdracht aan de Klant gebeurt bij de levering van de bestelling.

10. Gebruik van opgeslagen gegevens / Gegevensbescherming

Ju & A Group BVBA, verdeler Lindt en Belgique is zich bewust van het belang van discretie bij de verwerking en bescherming van informatie. De bvba Ju & A Group, Verdeler Lindt en Belgique wenst dat haar klanten zich veilig voelen wanneer ze haar Site bezoeken. Daarom is de bescherming van de gegevens in verband met de aanwezigheid van de BVBA Ju & A Group, Verdeler Lindt en Belgique op het internet een van haar belangrijkste prioriteiten. De Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique levert grote inspanningen om de doeltreffendheid van haar veiligheidsmaatregelen te verzekeren. De vennootschap Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique hecht eveneens veel belang aan de vertrouwelijkheid van de informatie en de gegevens van private aard die haar Klanten haar meedelen. Om deze vertrouwelijkheid te optimaliseren, past La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique de SSL-coderingstechnologie toe op deze privégegevens, met inbegrip van de informatie met betrekking tot de verbinding of de bestelling en, in het bijzonder, de informatie met betrekking tot de betaling.

De BVBA La Société Ju & A Group, Verdeler Lindt en Belgique past de bepalingen toe van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden. Informatie over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en registreren, door La Société Ju & A Group BVBA, Distributeur Lindt en Belgique , van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het aankoopcontract is te vinden in onze Privacy Policy.

11. Beperking van aansprakelijkheid

De Vennootschap Ju & A Group SPRL, Verdeler Lindt en Belgique kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering te wijten aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

Evenzo kunnen Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet door de Klant.

Klanten die lijden aan voedselallergieën of diabetes wordt aangeraden de voedingsinformatie en de lijsten met ingrediënten te raadplegen die op de verpakking en op de pagina met de productbeschrijving op de Site vermeld staan.

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor hyperlinks van derden

La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering als gevolg van een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

Evenzo kunnen Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt en Belgique niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet door de Klant.

Klanten die lijden aan voedselallergieën of diabetes wordt aangeraden de voedingsinformatie en de lijsten met ingrediënten te raadplegen die op de verpakking en op de pagina met de productbeschrijving op de Site vermeld staan.

13. Beeldrechten en copyright

De BVBA Société Ju & A Group, de BVBA La Société Ju & A Group, de BVBA La Société Ju & A Group, de Distributeur Lindt en Belgique kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering als gevolg van een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de rechtspraak van de Belgische rechtbanken.

Evenzo kan de bvba Société Ju & A Group, de bvba La Société Ju & A Group, de distributeur Lindt en Belgique niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet door de Klant.

Klanten die lijden aan voedselallergieën of diabetes wordt aangeraden de voedingsinformatie en de lijsten met ingrediënten te raadplegen die op de verpakking en op de pagina met de productbeschrijving op de Site vermeld staan.

14. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing.  Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de aanbiedingen van La Société Ju & A Group SPRL, La Société Ju & A Group SPRL, Distributeur Lindt in België of uit de verkoopovereenkomsten die met deze laatste zijn gesloten, moeten worden voorgelegd aan de bevoegde hoven en rechtbanken van het rechtsgebied Brussel.

De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.


 


HULP NODIG ?

ONZE ENGAGEMENTEN

Met zorg verpakt

Om ervoor te zorgen dat uw favoriete Lindt pralines in heerlijke staat aankomen, bereiden en verpakken wij uw bestelling met zorg, binnen 2 dagen, vanuit de Brusselse boetieks.

Kwaliteit

Sinds 1845 worden Lindt pralines gemaakt met een ongeëvenaarde expertise en ingrediënten van de hoogste kwaliteit.

Nabijheid

Uw pralines rechtstreeks gemaakt en geleverd vanuit de Lindt boetieks in België - Gratis levering in België voor bestellingen boven €45

VOLG ONS

BETAALMIDDELEN

Mini Cart 0

Votre panier est vide